Ekstern brug af campus

 

KU har et regelsæt for arrangementer, der definerer, at arrangementer på campus skal have et akademisk sigte og være organisatorisk forankrede på KU.

Forespørgsler skal fremsendes til driftsafdelingen pr. e-mail.

Godkendte arrangementer vil blive koordineret med de øvrige aktiviteter på campus via lokaleadministrationen. Lokaleadministrationen vil oplyse, om der er udgifter forbundet med arrangementet, eksempelvis vagter, rengøring m.m.

 

KUs regler for anvendelse af de indvendige og udvendige arealer er, at aktiviteterne på området skal understøtte den akademiske kerneforretning.

Der gives derfor ikke tilladelse til kommercielle, politiske, religiøse eller almennyttige formål, hvis formålet ikke er forankret på KU og har et formål ift. KUs kerneforretning.

Anmodninger om aktiviteter på campus skal tilsendes driften på skrift forud for arrangementsafholdelsen.

 

Studierelevante plakater og reklamer må hænges op på opslagstavler. Plakater der hænges op på døre, vægge, porte m.m., fjernes uden hensyntagen til budskab.