Faciliteter og adgang

 

Adgang til bygningerne

Eksterne samarbejdspartnere kan have behov for nøgler og kort for at få adgang til bygningsmassen. Dette kræver en forudgående tilladelse fra driftens side.

Kontakt din KU-kontakt for nærmere aftale inden afhentning af nøgler og kort.

Ansatte og studerende finder information om adgang på KUnet.

Afhentning af nøgler og kort

City Campus

Eksterne afhenter nøgle og kort efter aftale i Informationen i bygning 20 på CSS.
Se Informationens åbningstider.

Søndre Campus

Eksterne afhenter nøgle og kort efter aftale i Driftsgangen i bygning 11B med indgang fra Njalsgade 80 gennem driftsgården.

Elevatorer

City Campus

På CSS og i FA gør fredningsforhold samt bygningernes geometri, at der kun i begrænset omfang er elevatoradgang.

Søndre Campus

Søndre Campus er bredt udstyret med elevatorer, og der er således adgangs- og transportforhold til lokalerne for brugere med det behov.

 

City Campus

Størstedelen af City Campus er opført i 1800-tallet, og handicapfaciliteter er derfor yderst begrænsede i det samlede bygningskompleks.
Kontakt Informationen på CSS for yderligere information.

Søndre Campus

Søndre Campus er tilgængeligt for brugere med særlige behov. Der er brede døre og elevatorer i alle bygninger, handicaptoiletter overalt på campus, og ledelinjer til vores blinde brugere og brugere med nedsat syn.

 

 

 

City Campus

Kantiner og caféer Placering Åbningstider
Den store kantine Bygning 5 Man-fre kl. 08.30 - 16.00
Den lille kantine Bygning 4 Man-fre kl. 11.00 - 13.30 (lukket uge 27-34)
Caféen Bygning 35 Man-tors kl. 08.30 - 15.30, fredag kl. 08.30 - 15.00 (lukket uge 27-34)

Ugens menu i kantinerne

Chartwells driver kantinerne, og kan også levere forplejning til arrangementer, møder og lignende.

Kontaktoplysninger for eksterne

Mikael Martin Hare
E-mail: dk604@chartwells.dk
Telefon: 30 16 83 27

KU-ansatte bedes bestille mødeforplejning via Pronestor.

Søndre Campus

Kantiner Placering Åbningstider
HUM-kantinen KUA1, byg. 23

Man-fre kl. 11.00 - 14.00

Sommeråbningstider fra uge 26: 11.00 - 14.30

Wicked Rabbit KUA2, byg. 13B

Man-fre kl. 11.00 - 14.00

Sommerlukket fra uge 26

JUR-kantinen KUA3, byg. 6A

Man-fre kl. 11.00 - 14.00

Sommeråbningstider fra uge 26: 11.00 - 14.30

Caféer Placering Åbningstider
Hava Java Caféen KUA1, byg. 23

Man-fre kl. 08.00 - 15.00

Sommerlukket fra uge 26

Mødestedet KUA2, byg. 11A Man-fre kl. 07.30 - 16.30
Hava Java Caféen KUA3, byg. 6A

Man-fre kl. 07.30 - 16.30

Sommerlukket fra uge 26

Ugens menu i kantinerne

Kontaktoplysninger for eksterne

Nick Levin
E-mail: nicholas.levin@compass-group.dk
Tlf. 29 74 32 91

KU-ansatte bedes bestille mødeforplejning via vejledning på KUnet.

Udbud

Campus Service Søndre City udbyder kantinedriften med jævne mellemrum. Udbudsmaterialet bliver lagt på en af de gængse udbudsportaler.

 

 

City Campus

CSS

Parkering på CSS er forbeholdt universitetets ansatte. Parkeringsreglerne kan findes i Medarbejderguiden på KUnet.
Eksterne samarbejdspartnere skal henvende sig i Informationen på CSS.

Universitetsfirkanten

Det er ikke tilladt at parkere på Universitetsfirkantens to parkeringsområder bag Fiolbiblioteket (indkørsel fra hhv. Frue Plads og Krystalgade). Alle pladser på disse områder er reserveret til rektoratet, dets gæster samt håndværkere.

Søndre Campus

Det kræver en parkeringstilladelse eller et gæstekort for at parkere på Søndre Campus' parkeringsområder. Se P-områderne (A, C og D) på et kort).

Der kræves ingen tilladelse til handicappladser - kun handicapparkeringskort.

Som ansat kan du læse mere og se, hvordan du får en parkeringstilladelse på KUnet.

Er du studerende, kan du ikke parkere på Søndre Campus' parkeringspladser, men henvises til almindelig parkering på Njalsgade.

Der gælder særlige regler for studerende ved Åbent Universitet. Læs nærmere på Åbent Universitets hjemmeside.

Gæsteparkering
  • Gæster med behov for parkering for en dag ad gangen kan enten henvende sig til den afdeling, institut eller fakultet, som de er tilknyttet, eller i nærmeste betjentstue for at få udleveret et gæsteparkeringskort, der gælder for den pågældende dag.
  • Gæsteforskere og andre med længerevarende gæstestatus kan (efter institutternes forskellige retningslinjer) blive oprettet som gæster og herefter opnå parkeringstilladelse gennem SC-management på lige fod med ansatte. Kontakt institutadministrationen i god tid, så vi kan nå at oprette din gæst.
Øvrige parkeringsforhold (se også Københavns Kommunes egen side)
  • Karen Blixens Vej har tre-timers-parkering - kontrolleres af Københavns Kommunes P-vagter.
  • Njalsgade har betalingsparkering - kontrolles af Københavns Kommunes P-vagter. Se hvordan du betaler for parkering.
  • På Karen Blixens Plads findes et antal parkeringspladser reserveret til håndværkere (kræver særlig tilladelse). Al øvrig parkering på pladsen er forbudt. 
  • Ved større arrangementer er der mulighed for at ophæve parkeringskontrollen. Kontakt Campus Service Søndre.
  • Der kræves ikke parkeringstilladelse til handicappladser - men der kræves naturligvis en handicapparkeringstilladelse.

 

 

 

Besøgende har adgang til campus uden brug af adgangskort i nedenstående tidsrum:

City Campus

CSS
Hverdage: 06:30 - 18:00

Universitetsfirkanten
Mandag-torsdag: 07:30 - 16:00
Fredag: 07:30 - 15:00

Porte

Portene på CSS åbnes kl. 06:00 og lukkes kl. 21:00.

I Universitetsfirkanten er portene til Krystalgade 25-27, port A og B til Frue Plads åbne i tidsrummet 07:30-16:00, fredag til 15:30. Der er adgang med ID-kort fra Nørregade 10, port A og B hele døgnet.

Søndre Campus

Bygning 4-16
Hverdage: 7.00 - 19.30
Lørdage: 8.00 - 17.00
Søndage: Lukket

Bygning 21-27
Hverdage: 6.00 - 19.30
Lørdage: 7.00 - 19.30
Søndage: Lukket