Om afdelingen

 

 

City Campus

Brugerne på City Campus er Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, dele af Folkesundhedsvidenskab, Fællesadministrationen og øvrige eksterne enheder.

Søndre Campus 

Brugerne på Søndre Campus er Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet, HR Søndre City, KU-IT samt andre KU-enheder.

 

 

City Campus

City Campus er placeret på Kommunehospitalet, og i de oprindelige universitetsbygninger ved Vor Frue Plads.

Kommunehospitalet

Kommunehospitalet blev indviet i 1863, og blev bygget som følge af koleraepidemien i 1853, der udstillede de store mangler i Københavns Kommunes sundhedsvæsen.
I 1999 blev Kommunehospitalet nedlagt som hospital, og Københavns Universitet flyttede ind i 2005.
Læs mere om bygningens historie​.

Universitetsfirkanten ved Frue Plads

Københavns Universitet blev grundlagt ved Frue Plads og benytter her stadig en lang række spændende historiske bygninger.
Læs mere omkring bygningerne ved Frue Plads.

Søndre Campus 

Søndre Campus er ligger på den nordvestlige del af Amager. Bygningerne udgør samlet set ca. 125.000 ㎡. Med 16.000 studerende og 1.000 ansatte er Søndre Campus universitetets største campusområde.

Alle bygninger er opført som fem-seks etager længehuse placeret nord mod syd, suppleret af lavere tværgående bygninger.

Bygningerne er beklædt med naturstenen travertin.

Søndre Campus 1 er tegnet af KHR Arkitekter og indviet i 2002. Målet for de seks bygninger var at udforme en tæt, varieret, bymæssig bebyggelse.

Søndre Campus 2 og 3 er tegnet af Arkitema og taget i brug i hhv. 2013 og 2017.

Begge etaper er transformationsprojekter, hvor dele af de oprindelige universitetsbygninger fra 1970’erne (gamle KUA) er genanvendt.

Fokus på lys

I bygningerne er der fokus på at skabe lys, gennemsigtighed og åbne miljøer, der kan danne grobund for nye møder på tværs af faglighed og organisatorisk tilhørsforhold.

Indretningen er inviterende og inspirerende med farver, der både danner visuel ro og er skaber identitet for fakulteter og institutter.

Karen Blixens Plads

Med en generøs donation fra A.P. Møller Fonden fik Københavns Universitets Søndre Campus i 2019 et nyt aktivt mødested til glæde for universitetet og områdets mange beboere.

Karen Blixens Plads er tænkt som et aktivt mødested for borgere, medarbejdere og studerende på Københavns Universitet.

Et torv på mere end 19.000 ㎡, der skaber sammenhæng på Søndre Campus og ved sin åbne karakter binder universitetet og områdets mange beboere sammen med byen, og byen sammen med Amager Fælled.

Arkitektfirmaet COBE vandt i 2017 A. P. Møller Fondens projektkonkurrence med et forslag, der både kan fungere i dagligdagen med intime rum og plads til de mange brugere – og parkering for godt 2000 cykler. Der bliver desuden mulighed for at skabe rum for større udendørsevents til glæde for hele kvarteret.

Pladsen er karakteriseret af en række buede konstruktioner, som både fungerer som cykeloverdækninger og amfi-trapper som en integreret del af studiemiljøet.

Torvet er både plads og park i ét. Mod nord – langs universitetets tre hovedindgange – opstår en åben og multifunktionel plads, mens der i den sydlige del, mod overgangen til Amager Fælled, skabes et bakket, bølgende græs- og englandskab, der gradvist integrerer sig med det oprindelige fælledlandskab.